Stress & trivsel

Stress kan skyldes en længerevarende ubalance mellem personens ressourcer og ydre belastninger. En konflikt med kolleger eller ens grundlæggende værdier kan også give stress. Ofte er der flere sammenfaldende belastninger på arbejdet og i hjemmet.

Ved behandling af stress er det vigtigt at begynde med en grundig udredning for at udelukke psykiske lidelser eller andre problemstillinger. Jeg bruger min viden som psykiater og terapeut. Afdækningen af de ydre og indre faktorer for stress-tilstanden bruges i behandlingen og den efterfølgende tilbagevenden til arbejdet.

Jeg faciliterer også forløb og workshops, med fokus på forebyggelse af stress og sygefravær, så arbejdsglæde og produktivitet kan stige.

Det er et overset problem, at stressede ikke-sygemeldte medarbejdere arbejder ineffektivt, træffer dårligere beslutninger og lettere kommer i konflikt med deres kolleger, kunder og samarbejdspartnere. Mange er stressramte længe før, de bliver sygemeldt.

Stressede ledere er en særlig problemstilling, som kan have stor betydning for hele organisationen.

Oftest kan enkle tiltag skabe BÅDE bedre arbejdsmiljø OG bedre produktivitet og kvalitet.