Jacob Lindholm

Jeg har som læge, terapeut og psykiater indgående viden om, hvordan mennesker fungerer som individer og i grupper. Jeg har med min MBA-uddannelse fået teoretiske og praktiske ledelsesværktøjer, som supplerer min menneskeforståelse godt. Jeg bruger modellerne og teorierne til at forstå komplekse problemstillinger fra flere vinkler, for at vi derved i fællesskab kan se nye handlingsmuligheder.

Det er det, jeg kalder “Frie tanker”.

Jeg er bor i Nuuk sammen med min familie. Jeg har som barn boet i Grønland i 7 år – i Ilulissat og i Napasoq. Efter min lægeuddannelse flyttede jeg til Nuuk, hvor jeg har boet og arbejdet i sammenlagt 15 år.

I min fritid nyder jeg den grønlandske natur.

Uddannelser og kurser:

  • MBA in Strategic Leadership fra Business Institute Denmark
  • Overlægeforeningens lederuddannelse
  • Speciallæge i psykiatri (inkl lederuddannelse og kommunikations- og konflikthåndteringskurser)
  • Godkendt Par-og gruppeterapeut. To-årig uddannelse i psykoterapi.
  • Mindfulness træner
  • Speciallæge i Almen medicin

Tidligere Erfaringer:

Selvstændig ledelseskonsulent

Januar 2017 –

Ledende overlæge for psykiatrien i Grønland

Oktober 2014 – oktober 2016

Delt ledelse med oversygeplejerske. Personaleledelse for ca. 45 medarbejdere. Budgetansvarlig for ca 34 millioner.

Overlæge for det grønlandske retspsykiatrisk sengeafsnit i Risskov.

Juni 2013 – september 2014.

Delt ledelse med afdelingssygeplejerske. Personaleansvar for ca. 40 medarbejdere og budgetansvarlig for ca 24 millioner.