Personlig og faglig udvikling

 

De fleste klienter retter henvendelse på baggrund af arbejdsrelateret stress. Stressbehandlingen består af at dæmpe de akutte stress symptomer og derefter at arbejde med nye vaner i et sundt arbejdsliv.

Vi kan med vores ledelseserfaring vejlede og rådgive i forhold til den enkeltes arbejdssituation.

Ofte dukker eksistentielle og relationelle problemer op i perioder med stress. Mange får angstsymptomer og depressive symptomer. Vi kan her trække på min erfaring som psykiater/psykolog og terapeut.