Samarbejde & Konflikthåndtering

I alle organisationer opstår konflikter, og lederens evne til at håndtere disse er afgørende for at kunne opnå følgeskab. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for produktionen og specielt når flere faggrupper skal samarbejde er det nødvendigt at skabe og vedligeholde gensidig respekt og tillid.

God ledelse er det vigtigste redskab til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Dårligt arbejdsmiljø og samarbejdsproblemer går ud over produktivitet og medarbejdertrivsel. Jeg inddrager ledelse og medarbejdere i konfliktløsning og retter fokus på de udviklingsmuligheder konflikterne kan pege på.

Mange medarbejdere med direkte kunde- eller borgerkontakt kan opleve det belastende, når der opstår konflikter under svære samtaler. For eksempel, hvis kunder eller borgere bliver frustrerede, når det er nødvendigt at give dem afslag på diverse ønsker. Med kommunikationstræning kan der opnås bedre tilfredshed blandt kunder og medarbejdere.