Effektive ledergrupper

En god ledergruppe styrker den enkelte leder og hele organisationen.

I et leder-team med fælles opgaver skal der være tilstrækkelig tillid til at have konstruktive konflikter.

Så kan kan komplekse problemstillinger løses, hvor den fælles viden og kreativitet udnyttes.

Der kan træffes stærke beslutninger, som gruppen fastholder hinanden i at gennemføre.